De opleiding van uw huishoudhulp

De opleiding van uw huishoudhulp

Je vertrouwt je huishoudhulp jouw thuis toe. Dat is niet niks, en kwaliteit van de dienstverlening is dan ook enorm belangrijk. Daarom staan we uw huishoudhulp bij met een aantal professionele opleidingen en coaching. 

Wanneer?

In de eerste drie maanden volgt elke huishoudhulp een basisopleiding die we zelf organiseren. Deelname hieraan is de grote voorwaarde voor een vast contract.

Inhoud van de opleiding

De opleiding duurt telkens één dag en is opgedeeld in drie grote luiken:

  1. Attitude en communicatie
  2. Werkplanning- en organisatie
  3. Productkennis en schoonmaaktechnieken

Het gaat hier om theoretische sessies, aangevuld met tips & tricks. Dit alles wordt toegankelijk en duidelijk uitgelegd, aan de hand van vragenlijsten, voorbeelden en filmpjes.

Toegevoegde waarde

Aangezien de opleiding steeds georganiseerd wordt voor een groepje van minstens vijf personen, kunnen de huishoudhulpen hun eigen ervaringen en kennis delen. Die uitwisseling biedt voor hen een toegevoegde waarde en wordt erg gewaardeerd.

Na opleiding volgt begeleiding

Ook nadien zorgen we voor de persoonlijke begeleiding van jouw huishoudhulp. Die kan namelijk steeds terecht bij zijn/haar fieldcoach. Daarnaast organiseren we elk jaar een extra opleiding over uiteenlopende thema’s, waaraan huishoudhulpen vrijwillig deelnemen.