Is de facturatie via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars voorbehouden voor occasionele gebruikers?

Is de facturatie via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars voorbehouden voor occasionele gebruikers?

Of mag ik een artistieke prestatie factureren via een interimkantoor (SBK)?
Dit zijn vragen die wat verwarring zaaiden rond een reeds ingewikkelde materie. Voor t-heater is dit een gelegenheid om even terug te komen op de wettelijke rol van een Sociaal Bureau voor Kunstenaars en om uit te leggen in welke gevallen we kunnen interveniëren.
Om zijn activiteit te kunnen uitoefenen moet een Sociaal Bureau voor Kunstenaars beschikken over een exploitatievergunning voor uitzendkantoren. We leggen uit in welke gevallen uitzendarbeid toegelaten is.
Uitzendarbeid is toegelaten voor een beperkt aantal redenen:

  1. Vervanging van een permanente werknemer
  2. Tijdelijke grotere werkdruk
  3. Uitvoering van uitzonderlijk werk
  4. Terbeschikkingstelling van een uitzendkracht bij een gebruiker met het oog op een permanente aanwerving (=integratie)
  5. Tewerkstelling in het kader van een door het gewest goedgekeurd tewerkstellingstraject voor langdurig werklozen en begunstigden van een financiële sociale bijstand
  6. Artistieke prestaties en/of de productie van artistieke werken voor rekening van een werkgever of een occasionele gebruiker

Voor 2003 (het jaar waarin deze reden werd toegevoegd) konden kunstenaars en werknemers binnen de creatieve sector enkel aangeworven worden door een SBK voor de redenen 1 tot 5. Kleine organisaties kwamen dus vast te zitten. Aangezien ze geen personeel hadden, mochten ze geen van bovenstaande redenen aanwenden. Kortom, ze pasten in geen van deze categorieën. Daarom werd deze reden gecreëerd.
De wetgeving is ook duidelijk wat dit laatste punt betreft: enkel een occasionele gebruiker kan een beroep doen op een uitzendkantoor voor de aanwerving voor de reden “Artistieke prestatie”.

Vanwaar de verwarring?

We moeten de reden voor de aanwerving (“redenen”) onderscheiden van de aard van het werk (“uitvoering”). Er bestaat geen exclusief verband tussen de reden “artistieke prestatie” en de artistieke prestatie (uitvoering). Deze twee zijn niet verbonden.

Voorbeelden:

  • Een bedrijf voor audiovisuele productie. De organisatie heeft 5 vaste werknemers met een contract van onbepaalde duur. Het team beheert het bedrijf en coördineert de producties dag na dag. Wanneer een productie van start gaat, moet de organisatie tijdelijk extra personeel aanwerven.  Kiest ze ervoor om deze mensen aan te werven via een SBK of een uitzendkantoor, dan maakt ze op rechtmatige wijze gebruik van de reden TIJDELIJK VERHOOGDE WERKDRUK. De acteurs worden aangeworven voor een artistieke prestatie (aard van het werk) en de techniekers voor een technische prestatie in de hoedanigheid van werknemer. De reden “artistieke prestatie” wordt hier niet ingeroepen.
  • Een privépersoon wenst een muzikant in te huren voor een trouwfeest. De muzikant is geen zelfstandige. De gebruiker kan geen uitzendcontracten opstellen voor de redenen 1 tot 5. In dit geval wordt dan als reden voor het uitzendcontract de ARTISTIEKE PRESTATIE ingeroepen.

Waarom een beroep doen op uitzendkrachten binnen de creatieve en artistieke sector?

In België is het verboden om een persoon aan te werven met vier opeenvolgende contracten van bepaalde duur (rechtstreeks aangeworven bij dezelfde werkgever). Het laatste contract zou dan omgezet moeten worden in het contract van onbepaalde duur. Door de aard van de prestaties zijn de korte en opeenvolgende contracten binnen de creatieve sector dus enkel mogelijk met uitzendcontracten.


Hebt u verder nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde kantoor van t-heater. Onze consultants en onze juridische dienst helpen

 

Auteur: Amin Dridi, district manager t-heater WallBru.