Jobstudent mag volgend jaar 475 uren werken

Jobstudent mag volgend jaar 475 uren werken

Vanaf 1 januari 2017 wordt de wetgeving rond studentenarbeid een stuk flexibeler. Studenten mogen vanaf dan maximum 475 uren werken om in aanmerking te komen voor een voordelig percentage sociale lasten. Hierdoor kunnen ze makkelijker ingezet worden voor opdrachten van enkele uren, bijvoorbeeld op piekmomenten.

Van 50 dagen naar 475 uur

Momenteel mogen jobstudenten tot 50 dagen werken om in aanmerking te komen voor lagere sociale lasten voor de student (2,71%) én voor de werkgever (5,42%). Wanneer een student het contingent overschrijdt (hij of zij wordt dan werkstudent), dan stijgt dit percentage en wordt studentenarbeid minder aantrekkelijk. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar studenten voor enkele uren promowerk, dan zijn deze vaak moeilijker te vinden, omdat de student daarmee een volledige dag verliest. Om flexibeler en correcter te werken, wordt de limiet vanaf 2017 uitgedrukt in uren. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist.

Hoe wordt het aantal uren bijgehouden?

Studenten kunnen hun resterende dagen steeds raadplegen via de site van student@work. Dit zal waarschijnlijk ook zo zijn wanneer men overschakelt naar het contingent van 475 uren.

Werkt u met een uitzendpartner zoals t-interim? Dan gaan wij steeds voor aanvang van de tewerkstelling voor u na of de student nog over voldoende dagen (of uren) beschikt.

 

Een jobstudent inschakelen? Neem dan contact op met uw t-interimkantoor!