Jobstudent, werkstudent (of geen student)?

Jobstudent, werkstudent (of geen student)?

De (zomer)vakantie loopt stilaan op haar einde en dat betekent voor menig student helaas dat het reizen, de festivals en het lekker niets doen er weer opzitten. Voor diegenen die een vakantiejob gedaan hebben, komt het schooljaar misschien als geroepen. Maar als je er echt niet genoeg van kan krijgen, kan je ook tijdens het jaar als student blijven verder werken. Tenminste, als je contingent van 475 uren per jaar het nog toelaat én je nog niet bent afgestudeerd. Studenten die in juni van dit jaar afstudeerden, kunnen wel nog tot 30 september 2017 van het verminderde RSZ-tarief profiteren. Let wel, als je daarna bij de zelfde organisatie aan de slag zou gaan, mag je functie niet dezelfde zijn als die van toen je als student werkte. Dit wordt beschouwd als een proefperiode, wat verboden is.

 

Werken als jobstudent

Voor jullie gemak zetten we de voorwaarden om als jobstudent te kunnen werken nog eens op een rijtje:

 

  • Je mag per jaar dus maar 475 uren ingeschreven zijn als jobstudent. Dit urensaldo kan je raadplegen op student@work
  • Je hoeft deze uren niet meer te verdelen over de zomermaanden en de rest van het jaar, maar mag ze vrij kiezen. Let wel, je mag maar maximum 240 uren per kwartaal werken (behalve in de zomer), anders verlies je je kinderbijslag
  • Je moet minstens 15 jaar oud zijn
  • Je zit minstens in het derde middelbaar
  • Je volgt onderwijs met een volledig leerplan
  • Mensen die avondonderwijs of onderwijs met beperkt leerplan volgen of een stage doen, komen niet in aanmerking om via een studentenovereenkomst te werken

 

Wat als ik meer werk dan 475 uren?

Als je je studentencontingent overschrijdt, dan verlies je het recht om als jobstudent te werken en word je werkstudent. Dit betekent dat je meer RSZ-bijdragen zal moeten betalen.

Van zodra je meer dan een bepaald bedrag verdient, moet je ook belastingen betalen. Het bedrag voor 2017 dat je niet mag overschrijden is 10.345,18 euro bruto (dit betekent dus na afhouding van de sociale lasten). Let wel, van zodra je het brutobedrag van 6845,51 euro (voor gewone gezinnen) overschrijdt, ben je niet langer fiscaal ten laste van je ouders en verliezen zij hun belastingvoordeel.

De kinderbijslag, die voorzien is voor jongeren tot 25 jaar, zullen je ouders verliezen als je de kwartaalregels niet respecteert. Een uitzondering daarop zijn jongeren jonger dan 18 jaar, die hebben hoe dan ook recht op kinderbijslag.

Als je meer informatie wenst, kan je steeds bij ons terecht, maar ook volgende instanties kunnen nuttig zijn:

- Student@work: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html
- Famifed: http://www.famifed.be/home (Federaal Agentschap voor Kinderbijslag)
- FOD Financieën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student

Wij wensen alle studenten een prettig begin van het nieuwe schooljaar!

 

Auteur: Sofie Van den bergh, t-heater Brussel
Actueel op: 29/08/2017