LONGREAD: Zelfstandige in bijberoep

LONGREAD: Zelfstandige in bijberoep

Een optie naast het werken via een SBK als werknemer, is je kunstenaarsactiviteiten laten verlopen als zelfstandige in bijberoep. Als mogelijke opstap naar volledige zelfstandigheid is het een interessante tussenoplossing waar je minder risico neemt op vlak van sociale bescherming en andere ingrijpende investeringen. Enkele basisprincipes!

Wat?

Om een bijberoep te hebben, moet er ook sprake zijn van een hoofdberoep. Als je als werknemer via een SBK (sociaal bureau voor kunstenaars, zoals t-heater) werkt, worden er sociale bijdragen afgehouden van je loon. Wanneer je als zelfstandige in bijberoep werkt, haal je dus de bescherming uit je hoofdberoep. Dit hoofdberoep moet minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling omvatten. Dit kan in principe ook als uitzendkracht. Dan dien je 235 uren per kwartaal te bewijzen.
Verder heb je dezelfde verplichtingen als voor het hoofdberoep zoals bijvoorbeeld (verminderde) sociale bijdragen betalen, je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,….

Waarom?

Je kan genieten van een extra inkomen én je behoudt ook de bescherming via je hoofdberoep. De sociale bescherming als werknemer zal doorgaans meeromvattend zijn dan deze als zelfstandige in hoofdberoep. Bovendien dien je geen sociale bijdragen te betalen indien je inkomen van je bijberoep onder € 1.471 netto blijft. Indien je boven dit bedrag gaat, vervalt de vrijstelling en betaal je 20,5%.
Zelfstandige in bijberoep worden is een veilige optie als je nood hebt aan een opstartfase. Je kan rustig opbouwen wanneer voor jou bijvoorbeeld de stap naar volledige zelfstandigheid nog te vroeg is.

Wie?

Naast het feit dat je minstens werkzaam bent voor de helft van een voltijdse betrekking kan je ook zelfstandige in bijberoep worden indien je een werkloosheidsuitkering ontvangt. Dit laatste kan enkel onbeperkt indien de prestaties in bijberoep artistiek zijn.  Om te weten of je activiteit als artistiek wordt beschouwd, kan je te rade gaan bij de RVA of bij de Commissie Kunstenaars.

Ben je student en heb je nog recht op kinderbijslag? Dan kan je de toepassing van art. 37 aanvragen. Zo kan je tot € 6.742,06 netto per jaar verdienen en blijven genieten van de verminderde bijdrage. Verdien je toch meer, dan betaal je evenveel als een zelfstandige in hoofdberoep én verliezen je ouders de kinderbijslag.

Hoe?

Je schrijft je in bij een ondernemingsloket. Op die manier word je geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je opent een zichtrekening in België specifiek voor je activiteiten als zelfstandige in bijberoep. Je sluit je ook best aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Het activeren van een btw-hoedanigheid is optioneel. Verder mag je een jaarlijkse controle van de RSVZ (de Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen) verwachten.

Maar…

Let wel op wanneer je bijvoorbeeld te weinig werkt in je hoofdberoep (minder dan een halftijdse tewerkstelling). Dan beschouwt de RSZV je als zelfstandige in hoofdberoep en dan dien je ook de sociale bijdragen van dat statuut te betalen.
Let ook op indien je een werkloosheidsuitkering combineert met een artistieke activiteit in bijberoep waarbij je netto jaarinkomen hoger is dan € 4.274. Dan wordt je uitkering immers verminderd.

Meer info

Voor meer info kan je te rade gaan bij:
De Vlaamse Gemeenschap
Het Kunstenloket
De Federale overheid
De RSVZ

Auteur: Jolien De Ridder, t-heaterconsulente Gent
Actueel op 3/4/2017