Nieuwe regeling studentenarbeid: VAN DAGEN NAAR UREN

Nieuwe regeling studentenarbeid: VAN DAGEN NAAR UREN

VAN DAGEN NAAR UREN

Over enkele dagen is het zover. Dan komt de jaartelling op 2017 te staan. Een nieuw jaar gaat traditioneel ook gepaard met enkele nieuwe maatregelen. Zo is er de hervorming rond studentenarbeid die in voege zal treden. Een jobstudent mag vanaf 1 januari 2017 in totaal 475 uren per jaar werken.

 

 

LOGISCH EN FLEXIBEL

Momenteel mogen studenten maximaal 50 dagen per jaar aan het voordelige statuut arbeid leveren. Als er echter op een dag slechts enkele uren werden gepresteerd, werd dit als één dag geteld.

De statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zeggen dat amper één op de twintig studenten vijftig volle dagen aan de slag gaat. Om dit probleem aan te pakken, wordt er dus een logische oplossing voor handen genomen: 475 uren per jaar in plaats van 50 dagen.

Werkgevers kunnen op deze manier studenten gemakkelijker en flexibeler op drukke momenten inzetten.

WERKSTUDENT

Verder is er ook een verandering omtrent de werkstudentregeling. Vroeger moest een student eerst 50 dagen onder het studentenstatuut werken vooraleer als werkstudent te kunnen presteren. Die voorwaarde zal niet meer van toepassing zijn. De student kan kiezen welk type van overeenkomst hij of zij per opdracht afsluit. Dit kadert allemaal in de flexibilisering van studentenarbeid.

STUDENT@WORK

Het online portaal voor de jobstudent, Student@work, zal vanaf 1 januari 2017 ook in uren tellen. Jobstudenten kunnen met de applicatie 24/7 nagaan hoeveel voordelige werkuren ze nog overhebben.

 

Auteur: Niels Derycke, consulent t-heater Brugge

Gegevens actueel op 27/12/2017