Wat verandert er in 2017?


Onze kerstkalkoen is amper verteerd en de kater net overwonnen, en daar staat alweer een nieuw jaar vol ongeduld op de deur te bonken. Een jaar waarin weer heel wat verandert.

Om met frisse moed aan 2017 te beginnen, lijsten we voor jullie een aantal van die veranderingen op. Want een gewaarschuwd freelancer is er twee waard.

e-CONTRACTING EN PERMANENTIEDIENST t-HEATER

Eind vorig jaar veranderde er heel wat binnen de uitzendsector: de e-contracten werden ingevoerd, samen met een online platform van de overheid, waar iedereen zijn contracten elektronisch kan ondertekenen en waar alles overzichtelijk wordt bijgehouden in een online archief. Je vindt er alles over in dit artikel.

Om tegemoet te komen aan de veranderde wetgeving, blies t-heater een gratis permanentiedienst in het leven. Het is van groot belang om op voorhand een contract te hebben. Maar in de artistieke sectoren komen ook vaak last-minute opdrachten voor. Als dit binnen de kantooruren gebeurt, contacteer je je vaste t-heaterconsulent. Krijg je buiten de kantooruren een opdracht door, dan bel je naar het gratis nummer 0800 84 900 (ma-vr van 06u00 tot 08u30 en van 17u30 tot 23u00, za-zo van 06u00 tot 23u00). Je krijgt dan sinds eind vorig jaar persoonlijk een t-heaterconsulent aan de lijn die je contractaanvraag verder opvolgt.

 

JOBSTUDENTEN: VAN DAGEN NAAR UREN

Tot en met 2016 mochten jobstudenten 50 dagen per jaar werken. Vanaf 1 januari dit jaar is er een meer flexibele regeling, en krijgen ze 475 uren aan het voordeligere RSZ-tarief. Meer uitleg vind je hier.

 

INDEXERING VAN DE LONEN IN PC 304 EN PC 329

Het Federaal Planbureau heeft een voorspelling gedaan over de indexering in 2017. De lonen van Paritair Comité 304 (Podiumkunsten) en Paritair Comité 329 (Sociaal Cultureel Werk) zouden vanaf september 2017 met 2% stijgen.

 

INDEXERING DIMONAKOST

De dimonakost (administratiekost voor de dimona-aangifte) wordt naar jaarlijkse gewoonte geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2017 komt deze op € 0,35 per uur (in plaats van  het eerdere € 0,3114).

 

NIEUWE ARTISTIEKE BEROEPEN VOLGENS RVA

Vorig jaar paste de RVA zijn lijst van artistieke beroepen aan. Je kan hier zien of jouw functie als artistiek wordt gezien. Nieuw zijn onder andere muziekproducer, geluidsmixer in de studio en decorontwerper.

En ter herhaling: het cachetbedrag werd verhoogd naar € 58,92 per dag .

 

INDEXERING KVR

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars wordt geïndexeerd. Het maximale dagbedrag wordt vanaf 2017 opgetrokken naar € 124,66, het jaarbedrag tot € 2493,27.

Ook het maximum van de vrijwilligersvergoeding is aangepast, naar € 33,36 per dag en € 1334,55 per jaar.


AANPASSINGEN PENSIOEN

De federale regering heeft een principeakkoord bereikt over het afkopen van studiejaren met het oog op het latere pensioen. Andere gelijkgestelde periodes die meetellen voor de opbouw van je pensioen worden dan weer ingeperkt vanaf 1 januari 2017. Voor meer info hierover, volg je best deze nieuwspagina.

 

Auteur: Fien Meynendonckx, consulent t-heater Antwerpen

Actueel op 10/01/2017