t-interim is een uitzendkantoor dat zich scherp onderscheidt van de concurrentie. De visie op human resources en de daaraan gekoppelde waarden zijn uniek in de hr-sector. Met een doorgedreven aandacht voor de sociaal-ethische dimensie als exponent.

VISIE op hr-dienstverlening

Als onafhankelijke, duurzame en toekomstgerichte organisatie wil t-interim al zijn stakeholders een duidelijke toegevoegde waarde op sociaal ethisch vlak bieden. Daarbij wenst het erkend te worden als een innovatieve, professionele en erg performante dienstverlener.

WAARDEN in human resources

Toegevoegde waarde

Vanuit zijn professionalisme streeft t-interim naar het bieden van een duidelijke toegevoegde waarde aan alle betrokkenen. t-interim biedt pasklare oplossingen in functie van de geïdentificeerde behoeften en verwachtingen.

Respect

Respect vormt een fundamentele bouwsteen van de organisatie. t-interim en zijn medewerkers waarderen ieders persoonlijkheid en achtergrond, en staan open voor de diversiteit die eigen is aan onze maatschappij.

Open en communicatief

De manier van werken van t-interim promoot openheid en dialoog. We streven samen naar de optimale oplossing, in een kader dat eerlijkheid en luisterbereidheid stimuleert.

EnThousiast

De aanpak die t-interim naar voor schuift, wordt gekenmerkt door enthousiasme en dynamiek. Dit vertaalt zich naar proactiviteit, innovativiteit en klantvriendelijkheid en naar een vertrouwensrelatie die toelaat op lange termijn te werken.

Sociaal en ethisch

t-interim onderscheidt zich van andere uitzendkantoren door zijn uitgesproken sociaal-ethische aanpak. De organisatie werkt laagdrempelig en behandelt elke individuele klant en klantenorganisatie op een gelijkwaardige manier.

Neem vrijblijvend contact op met t-interim

Stel ons uw vraag. Of vertel t-interim vrijblijvend over de uitdagingen waarvoor uw bedrijf staat.
Onze consulenten stellen u graag een persoonlijke aanpak voor.

Neem contact op